Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Sjöstuga med 2 sovrum

Boka in dina veckor i Åre Sjö 8

Här kan du som är ägare i Åre Sjö 8 uppge vilka veckor som du vill använda själv. De veckor du ej klickar i går vidare till uthyrning. Ägaren ska meddela veckorna för egen användning senast en månad före början av respektive period. Tänk på att bytesdagen alltid är fredagen veckan innan den angivna veckan. Incheckning är 16.00 och utcheckning fredagen därpå senast 10.00. Period 1: Januari-april Period 2 : Maj-augusti Period 3: September-december

 


Välj vilka veckor du vill komma till din lägenhet. Kom ihåg att ankomstdag är fredagen innan den aktuella veckan. Klicka sedan på Skicka-knappen. Tack! 
 
Veckor (fredag-fredag)


 


Jag samtycker till hyresvillkoren till vänster
Jag har läst sekretesspolicyn nedan
 

Tietosuojaseloste

 Yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 23.4.2008, päivitetty 21.8.2014

 

1. Rekisterinpitäjä

Holiday Club Resorts Oy

Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

0300 686 8000 (vaihde)

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Oravainen, lakiasiat

Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Puh. 030 686 8048

sähköposti: anne.oravainen@holidayclub.fi

 

3. Rekisterin nimi

Holiday Club Resorts Oy:n Internet markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, matkustus- ja varaustietojen rekisteröintiin ja hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mainontaan, maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään, tavaroiden ja palveluiden myyntiin ja markkinointiin, asiakkaiden kiinnostustietojen ja majoittatumiseen liittyvien valintojen ja toiveiden seuraamiseen sekä siihen liittyvän palvelun kehittämiseen. Mikäli Holiday Club Resorts Oy:n asiakas on antanut suostumuksensa, voidaan hänelle lähettää markkinointimateriaalia myös kirjeitse ja/tai sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä.

Henkilötietojen tallentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen henkilötietolain 8 § ja 3 §.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: sukunimi, etunimet, syntymäaika, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, osoitetiedot, kieli, kiinnostuksen kohteet tuotteittain, ammattiryhmä ja kotitalouden keskiansiot, kansalaisuus

Viikko-osakkeenomistukseen liittyvät tiedot: Holiday Clubin viikko-osakkeen omistus, osaketta koskevat tiedot (viikko, kohde, huoneistonumero), jäsenkortin numero, pistejäsenyyttä koskevat tiedot, koejäsenyysohjelmaan kuuluminen

Ylläpitotiedot: rekisteröintipäivä- ja lähde, edellinen osoite, osoitteen muutospäivä ja postinohjaus

Ostohistoria ja asiakkuustiedot: Holiday Club Resorts Oy:n kotisivujen kautta tehtyjen ostosten tiedot, kuten kohde, ajankohta, hinta, alennukset ja alennusperusteet, lisäpalvelut, kampanjatunnus, matkustajien nimet ja määrä sekä lähetetty palaute.

 

6. Cookie, eli eväste-toiminto

Holiday Club Resorts Oy:n kotisivuilla on käytössä ns. cookie- eli eväste-toiminto. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Jos sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua välittää edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Esimerkiksi Explorer-selainohjaimella poiskytkeminen tapahtuu ”työkalut” –valikosta löytyvän ”Internet asetukset” –valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeen joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Holiday Club Resorts Oy:n Internet markkinointirekisterin tiedot ovat sinne henkilöiden itsensä tallentamia tietoja. Tiedot tallentuvat annettaessa tietoja Holiday Club Resorts Oy:n kotisivuilla. Tiedot tallentuvat täyttämällä postitusrekisterin liittymislomake, kilpailulomake, osakaskortin tilauslomake, osakaspostitusrekisteriin liittymislomake, sekä tekemällä hotelli- ja matkavaraus Internetissä tai lähettämällä palautetta Holiday Clubille ja jättämällä yhteystiedot.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Holiday Club markkinointi- ja viestintä- yksikön henkilöstöllä on oikeus lukea ja käyttää henkilötietoja. Holiday Club Resorts Oy:n Internet markkinointirekisteriin jätettyjä tietoja luovutetaan ainoastaan Holiday Clubin sisällä edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Aineisto tulostetaan vain tarvittaessa.

B. Asioitaessa Holiday Clubin sähköisissä järjestelmissä kaikki tieto kulkee SSL-suojatun (SSL-suojattu = Secure Sockets Layer) yhteyden sisällä. Annetuista tiedoista syntyvä rekisteri on tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä, joka on tallentanut tietonsa Holiday Club Internet markkinointirekisteriin, on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen yllä mainittuun tarkoitukseen tekemällä pyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Henkilöllä on myös oikeus tarkistaa omat tietonsa. Tarkistaminen tapahtuu lähettämällä kirjallinen omakätisesti allekirjoitetuttu pyyntö edellä mainitulle yhteyshenkilölle tai käymällä henkilökohtaisesti Holiday Club Resorts Oy:n pääkonttorissa. Tietojen tarkistusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Holiday Club Resorts Oy:n Internet markkinointi -rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan Henkilötietolain (523/99) asettamia säännöksiä.

 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen korjaaminen tapahtuu tekemällä ilmoitus muutoksista rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Yhteydenotossa tulee mainita mitä rekisteriä koskien muutos tehdään.

Muutoksen voi tehdä lähettämällä sähköpostia, kirjeen tai faksin. Kirjeen tai faksin tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Sähköposti tulee lähettää sähköpostiosoitteesta josta ilmenee lähettäjän nimi. Lisäksi sähköpostia ei tule lähettää ns. ilmaisosoitteesta (esim. hotmail.com tai suomi24.fi).

 

12. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilöllä, joka on tallentanut tietonsa Holiday Club Internet markkinointirekisteriin, on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen yllä mainittuun tarkoitukseen tekemällä pyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ownership

Uthyrningsvillkor

  • HCS har rätten att hyra ut mina veckor som jag lämnar in för uthyrning
  • Vid uthyrning tillämpas den aktuella prislistan och de aktuella hyresvillkoren. HCS har rätt att bevilja rabatter och skapa resepaket med researrangörer.
  • HCS har även rätt att hyra ut lägenheterna dygnsvis (minimum 2 dygn).
  • HCS ansvarar för att vid skadegörelse ersätta eventuella skador i lägenheten som orsakats av hyresgästen.
  • HCS garanterar inte att semesterlägenheten blir uthyrd.
  • Om hyresgästen avbokar sin reservation är HCS ej ersättningsskyldig till ägaren, oavsett tidpunkt för avbokningen.
  • Om ägaren vill ta tillbaka sin vecka från uthyrning måste detta meddelas skriftligen till HCS. Ägaren får då utnyttja sin vecka om den inte redan är uthyrd.
  • Ägaren får ingen löpande information om uthyrningsprocessen, så kontakta oss vid frågor på ownership@holidayclub.se

För att förbättra servicen så använder vi cookies på denna webplats. Genom att fortsätta surfa så godkänner du att dessa används. Mer information här.

Acceptera
{showmore:'Visa mer', showless:'Visa mindre'}